strona główna
o firmie
realizacje robót
projektowanie
hurtownia
produkcja
nowości
praca
kontakt
projektowanie
Usługi w zakresie projektowania :
  • sieci elektroenergetycznych kablowych średniego i niskiego napięcia
  • linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia
  • stacji transformatorowych
  • złącz kablowych średniego i niskiego napięcia
  • rozdzielni i tablic rozdzielczych
  • oświetlenia ulicznego
  • układów pomiaru energii elektrycznej
  • instalacji elektrycznych wewnętrznych siły i światła dla obiektów budownictwa mieszkaniowego infrastruktury technicznej i społecznej oraz przemysłu.
  • doradztwo projektowe
  • inwentaryzacje sieci